SESUATU YANG TIDAK DIMILIKI ALLAH

Dinukil dari Anas bin Malik ra disebutkan, “Seorang Yahudi datang pada Khalifah Saidina Abu Bakar ra dan berkata, “Aku ingin bertemu dengan Khalifah Rasulullah.” Para sahabat membawanya kepada Khalifah Saidina Abu Bakar ra.

Lalu orang Yahudi itu berkata, “Apakah Anda Khalifah Rasulullah?”
Khalifah Saidina Abu Bakar ra berkata, “Ya, tidakkah engkau melihat aku di tempat dan mihrabnya?”

Orang Yahudi berkata, “Jika Anda sebagaimana yang Anda katakan, wahai Khalifah… aku ingin bertanya kepada Anda tentang beberapa masalah”.
Khalifah Saidina Abu Bakar ra berkata, “Bertanyalah sesukamu!”

Orang Yahudi bertanya, “Beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang tidak dimiliki Allah, yang tidak ada pada Allah dan yang tidak Allah ketahui?”

Khalifah berkata, “Itu adalah masalah-masalah orang zindiq (atheis) wahai orang Yahudi!”

Waktu itu, orang-orang Muslim pun hendak membunuh orang Yahudi itu. Di antara yang hadir pada saat itu adalah Ibnu Abbas ra, dia segera berteriak dan berkata,
“Wahai Khalifah, janganlah tergesa-gesa membunuhnya!”

Khalifah berkata, “Tidakkah kamu telah mendengar yang dia katakan?”

Ibnu Abbas ra berkata, “Kalau Anda mempunyai jawapannya, jawablah! Kalau tidak, biarkanlah dia pergi ke tempat lain yang dia sukai.”

Akhirnya mereka mengusirnya.

Yahudi itu berkata, “Semoga Allah melaknat suatu kaum yang duduk bukan pada tempatnya. Mereka hendak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh tanpa pengetahuan”.

Yahudi itu pun akhirnya keluar sambil mencanang-canangkan,
“Wahai manusia, cahaya Islam telah sirna. Mereka tidak dapat menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Di mana Rasulullah dan di mana Khalifah Rasulullah?”

Ibnu Abbas ra yang pada saat itu mengikuti orang Yahudi itu seraya berkata kepadanya, “Pergilah kepada ilmu kenabian dan ke rumah kenabian Saidina Ali bin Abi Thalib!”

Kemudiannya Khalifah Saidina Abu Bakar ra dan kaum Muslimin pula pergi mencari orang Yahudi itu. Lalu mereka mendapatkannya di suatu jalan dan membawanya kepada Saidina Ali bin Abi Thalib.

Mereka meminta izin darinya untuk masuk. Orang-orang mula berkumpul. Sebahagian ada yang muram, menangis dan ada yang tertawa.

Khalifah Saidina Abu Bakar ra berkata, “Wahai Abu al-Hasan, orang Yahudi ini bertanya kepadaku beberapa masalah dari masalah orang-orang zindiq (atheis).

“Saidina Ali kwj berkata, “Wahai orang Yahudi apa yang kamu katakan?”

Yahudi berkata, “Aku bertanya tetapi anda akan berbuat yang serupa dengan perbuatan mereka”.

”Saidina Ali kwj berkata, “Apa yang ingin mereka perbuat?”

Yahudi berkata, “Mereka ingin membunuhku”.

Saidina. Ali kwj berkata, “Jangan khuatir, bertanyalah sesukamu?”

Orang Yahudi berkata: “Pertanyaanku ini tidak diketahui jawapannya kecuali oleh seorang nabi atau pewaris nabi.”

Saidina Ali kwj berkata: “Bertanyalah sesuka mengikut kehendakmu.”

Yahudi itu pun berkata: “Jawablah hal ehwal sesuatu yang tidak dimiliki Allah, sesuatu yang tidak ada pada Allah serta sesuatu yang tidak diketahui Allah?”

“Dengan syarat wahai saudara Yahudi?” sahut Saidina Ali kwj.

“Apa syaratnya?” tanya Yahudi itu.

Saidina Ali kwj berkata: “Engkau mengucapkan bersamaku dengan benar dan tulus, “Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.”

Yahudi itu berkata, “Baik, Tuanku.”

Saidina Ali kwj berkata: “Saudara Yahudi. Ada pun pertanyaanmu tentang sesuatu yang tidak dimiliki Allah adalah ibu, bapa, isteri dan anak.”

Yahudi itu berkata: “Anda benar, Tuanku.”

“Adapun pertanyaanmu tentang sesuatu yang tidak ada pada Allah itu adalah sifat menganiaya”.

“Anda benar Tuanku,” sahut Yahudi itu.

“Sedangkan pertanyaanmu tentang hal ehwal sesuatu yang tidak diketahui Allah adalah sekutu dan kawan. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu,” tambah Saidina Ali kwj.

Segera setelah mendengar jawapan Saidina Ali kwj ini, orang Yahudi itu berkata: “hulurkan tanganmu, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Anda adalah pewaris nabi”.

Kemudian orang ramai yang ada di tempat itu pun bersorak kuat kerana gembira.

Khalifah Saidina Abu Bakar ra kemudian berkata: “Wahai penyingkap tirai kesedihan… Wahai Ali, engkau benar-benar adalah pelega kegelisahan.”

Begitulah al-kisahnya.

Allahu’alam..

kredit: zul segamat